Vireo operates in Turkey also in cooperation with ISOQAR

Vireo opera in Turchia anche in collaborazione con ISOQAR.

ISOQAR Turkey è un ente di certificazione accreditato TURKAK per la verifica dei sistemi di gestione a Istanbul. È inoltre il rappresentante esclusivo in Turchia di Alcumus ISOQAR Ltd e di VIREO Srl. Alcumus ISOQAR fornisce servizi di certificazione ISO con accreditamento UKAS, attraverso una rete di partner diffusa a livello globale.

Il Global Sustainable Tourism Council (GSTC) è un’organizzazione istituita nel 2007 da UNEP, United Nations Environment Programme, e da UNWTO, United Nation World Tourism Organization, per promuovere la sostenibilità e la responsabilità sociale nel mondo del turismo. Il GSTC si avvale di una rete mondiale di membri, che rappresentano un’ampia gamma di stakeholder del settore turistico, dai principali tour operator internazionali alle organizzazioni governative ai consigli nazionali del turismo, a brand locali ed internazionali di ospitalità.

Il GSTC ha sviluppato degli standard, noti anche come criteri GSTC, per definire i principi guida e i requisiti minimi per un turismo socialmente, economicamente, culturalmente e ambientalmente sostenibili in tutti il mondo:

GSTC C-HTO: criteri GSTC per gli hotel e i tour operator;

GSTC CD: criteri GSTC per le destinazioni.

I criteri GSTC sono riconosciuti a livello mondiale. I criteri sono definiti per essere adattati alle condizioni locali di ciascuna realtà che si vuole certificare e sono integrati da criteri aggiuntivi per la posizione e l’attività specifica. I criteri GSTC sono disponibili sul sito di GSTC.
I criteri si sviluppano attorno a quattro concetti fondamentali:

  • dimostrare effettiva gestione sostenibile;
  • massimizzare i benefici sociali ed economici per la comunità locale e minimizzare gli impatti negativi;
  • massimizzare i benefici al patrimonio culturale e minimizzare l’impatto negativo;
  • massimizzare i benefici per l’ambiente e minimizzare l’impatto negativo.

I criteri vengono aggiornati con una frequenza che varia dai 3 ai 5 anni. Vengono effettuati audit di terza parte per garantire che gli hotel, i tour operator e le destinazioni soddisfino i requisiti previsti dalla certificazione GSTC. Gli audit sono effettuati da enti di certificazione accreditati. 

Vireo ha ottenuto l’accreditamento per poter rilasciare la certificazione GSTC a hotel, tour operator e destinazioni. Le procedure di reclamo e ricorso sono disponibili su richiesta.

ISOQAR Türkiye İstanbul’da faaliyet gösteren Yönetim Sistemlerinde  TURKAK’dan Akrediteli bir Belgelendirme Kuruluşudur. Ayrıca, Alcumus ISOQAR Ltd’nin ve Vireo şirketinin Türkiye’deki tek temsilcisdir. Alcumus ISOQAR, küresel bir ortak ağı aracılığıyla UKAS akreditasyonlu olarak ISO Belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.

Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC), artan bilgi, anlayış ve sürdürülebilir turizm uygulamalarının benimsenmesini teşvik etmek için UNEP, Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve UNWTO, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından 2007 yılında kurulan bağımsız bir organizasyondur.

GSTC, turizm sektöründeki geniş bir paydaş yelpazesini, önde gelen uluslararası tur operatörlerini, devlet organizasyonlarını, ulusal turizm konseylerini, yerel ve uluslararası konaklama markalarını temsil eden dünya çapında bir üye ağına sahiptir.

GSTC, GSTC kriterleri olarak da bilinen bir dizi standart geliştirmiştir. Kriterler, tüm dünyada sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel olarak sürdürülebilir turizm için herhangi bir turizm işletmesinin ulaşması gereken minimum gereksinimleri temsil eder:

GSTC C-HTO: Oteller ve Operatörleri için GSTC kriterleri;

GSTC CD’si: Destinasyonlar için GSTC.

GSTC Kriterleri dünya çapında tanınmaktadır; bunlar dünyanın her bölgesinin ve her endüstri sektörünün kendine özgü koşullarına uyarlanmalı ve genişletilmelidir. GSTC Kriterleri, GSTC web sitesinde mevcuttur.

Dört ana tema etrafında organize edilirler:

– etkili sürdürülebilirlik yönetimi sergilemek;
– yerel topluluğa sosyal ve ekonomik faydaları en üst düzeye çıkarmak ve olumsuz etkileri en aza indirmek;
– kültürel mirasa sağlanan faydaları en üst düzeye çıkarmak ve olumsuz etkileri en aza indirmek;
– çevreye faydaları en üst düzeye çıkarmak ve olumsuz etkileri en aza indirmek

Kriterler her 3-5 yılda bir revize edilmektedir. Otellerin, işletmecilerin ve destinasyonların programın gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için üçüncü taraf denetimleri gerçekleştirilir. Denetimler, akredite bir belgelendirme kuruluşu tarafından gerçekleştirilir. 

Vireo, oteller, tur operatörleri ve destinasyonlar için GSTC sertifikası vermek üzere akreditasyon sürecine liderlik ediyor.
Şikayet ve itiraz prosedürleri talep üzerine sunulabilir.

Torna in alto